Обавештење о обустави испоруке воде

Због извођења радова на повезивању цевовода после замене азбестних цеви, дана 17.10.2014.године, у времену од 7,30 до 14,00 часова, биће обустављена испорука воде свим корисницима на подручју од Дома инвалида до Споменика револуције, док ће у осталим деловима водоводног система Ивањице низводно са леве стране од реке Моравице доћи до пада притиска уз могућност потпуног нестанка воде нарочито у удаљеним и вишим зонама.

Цевовод Споменик Револуције