Обавештење за грађане

ЈКП ”КОМУНАЛНО” позива сва лица којима је Месна заједница одобрила коришћење гробних места на Палибрчком гробљу да доставе документа као доказ права коришћења .

Заинтересована лица требају да се обрате надлежној служби комуналног предузећа у управној згради у центру, радним даном од 7:00 до 15:00 часова, ради остваривања свог права на та гробна места.
ЈКП ”Комунално” ће слободно располагати преостали простором за сахрањивање на гробљу за која лица не доставе тражена документа.
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ 30.04.2015
Контакт телефон: 032/662-549

Палибрцко