Обустава саобраћаја

забранасаобрацаја

Обавештавамо Вас да због отклањања квара на јавној канализационој мрежи фекалне канализације, постоји потреба потпуне обуставе саобраћаја у улици Бранислава Нушића од пословне зграде ЈП ,,Дирекција за изградњу“ Ивањица до раскрснице са Јаворском улицом код канцеларије адвоката Бојовића, и то дана 04.05.2015.године (понедељак) и евентуално следећег дана 05.05.2015.године (уторак) у времену од 07:00 часова до 15:00 часова.