Прекид у водоснадбевању на релацији Буковица- Грабовица

Због репарације водоводне мреже   дана 28.11.2014.године, у времену од 11.00 хдо 12.00 х, биће обустављена испорука воде  на релацији од Буковице до Грабовице.

Радови