Прекид Водоснадбевања грађана код Гимназије

Због пуцања цеви на водоводној мрежи испред установе Гимназије  дана 06.11.2014 биће обустављена испорука воде  у деловима улице 13. Септембар од семафора до Електродистрибуције у периоду од 14.00х -16.00х .