Прекиди у водоснадбевању у ул. Милана Михаиловића

Због пуцања цеви, дана 22.10.2014. год. доћиће до прекида у водоснадбевању грађана који живе у улици Милана Михаиловића у временском интервалу од 8,15х – 09.15х.

Радови
Радови