Прекиди у Водоснадбевању

Дана 09.01.2015. године у времену од 09х до 16х због квара на магистралном цевоводу  ф400мм доћиће до пада притиска у вишим зонама града, а затим до потпуног нестанка воде од Калушког потока према граду, Буковици као и од Мркочевца према Кушићану и Рашчићима.