Привремени прекид водоснадбевања код Тепихаре

Насеље испод Тепихаре неће имати воде у периоду од 10.05х до 11.00х због пуцања вентила на водоводној мрежи.