Забрањено Паркирање на простору Јелића поље ( “Сајмишта“

Од 26.12.2014. године по одлуци општине  забрањено је паркирање на овом простору.

Забрањено Паркирање
Забрањено Паркирање

Уколико је потребно да се возило испаркира са овог простора јавити се на тел: 032/662-549

или дежурном лицу:

Дамљановић Радојица 22.12.2014-29.12.2014

064/8273102

Костић Миљојко 29.12.2014-05.01.2015

064/8273117