Паркинг зоне

Паркинг Места за Инвалиде

Улица Бранислава Нушића

Број паркинг места за инвалиде : 1
Опис: Код редног броја куће 22. Прво обележено паркинг место у улици Бранислава Нушића.

Паркинг за инвалиде Б. Нушића Ивањица

 Улица Мића Матовића

Број паркинг места за инвалиде: 2

Паркинг место бр. 1

Опис: Испред објекта број 25. Прво паркинг место после пешачког прелаза када се крене супротно од смера кретања саобраћаја у улици Миће Матовића.

Паркинг за инвалиде Миће Матовића Ивањица

 Улица Мића Матовића

Број паркинг места за инвалиде: 2

Паркинг место бр. 2

Опис: Преко пута објекта са редним бројем 32. Односно последње обележено паркинг место у улици Миће Матовића.

Паркинг за инвалиде Миће Матовића Ивањица

 Улица Милинка Кушића

Број паркинг места за инвалиде: 1

Опис: Угао улице Милинка Кушића и Његошеве улице, прво паркинг место после пешачког прелаза, када се крене супротно од смера кретања саобраћаја у улици Милинка Кушића.Код Броја 44.

Паркинг за инвалиде Милинка Кушића Ивањица

 Улица Бошка Петровића

Број паркинг места за инвалиде: 2

Паркинг место бр. 1

Опис: На углу улице Бошка Петровића и Његошеве улице, прво паркинг место када се крене супротно од смера саобраћаја у улици Б. Петровића.

Паркинг за инвалиде Бошка Петровића Ивањица

 Улица Бошка Петровића

Број паркинг места за инвалиде: 2

Паркинг место бр. 2

Опис: Угао улице Бошка Петровића и Пешачке зоне , прво паркинг место када се крене у смеру кретања саобраћаја у улици Б. Петровића

 Улица Венијамина Маринковића

Број паркинг места за инвалиде: 1

Опис: Прво паркиг место  у низу од осам паркинг места, када се крене од  „старе робне куће“  у правцу Дома Културе.

Паркинг за инвалиде Дом Културе Ивањица