АКЦИЈА БЕСПЛАТНОГ САКУПЉАЊА КАБАСТОГ ОТПАДА

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ АКЦИЈА БЕСПЛАТНОГ САКУПЉАЊА КАБАСТОГ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТАВА БИТИ ОРГАНИЗОВАНА ДАНА 27.03.2024. ГОДИНЕ.
САКУПЉАЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА ЈКП „ИВАЊИЦА“, ВРШИЋЕ У ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ ОД 10:00-14:00 ЧАСОВА, НАКОН ПРЕТХОДНО ДОГОВОРЕНОГ ТЕРМИНА СА ПРЕДУЗЕЋЕМ. У ТОМ ПЕРИОДУ ГРАЂАНИ НЕПОТРЕБНЕ КАБАСТЕ СТВАРИ МОГУ ДА ОСТАВЕ ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА ИЛИ ИСПРЕД СВОЈИХ ДВОРИШТА, ОДАКЛЕ ЋЕ ИХ ЕКИПЕ ЈКП „ИВАЊИЦА“ УКЛОНИТИ. ТАКОЂЕ, ГРАЂАНИ КОЈИ ИМАЈУ МОГУЋНОСТ СОПСТВЕНОГ ПРЕВОЗА, КАБАСТИ ОТПАД МОГУ ЛИЧНО ДОТЕРАТИ УЗ ПРЕТХОДНО ДОГОВОРЕН ТЕРМИН НА ДЕЖУРНИ БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 065/88 40 444.

КАБАСТИ ОТПАД ЈЕ САВ ОТПАД КОЈИ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО БАЦАТИ У КОНТЕЈНЕР ИЛИ ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА, А
ПОД ТИМ СЕ ПОДРАЗУМЕВА СТАРИ НАМЕШТАЈ, СТАРИ УРЕЂАЈИ, СТАРА СТОЛАРИЈА, ТЕПИСИ…

ПОДСЕЋАМО ГРАЂАНЕ ДА ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД ПОПУТ ШУТА НЕ СПАДА У КАБАСТИ ОТПАД. ЈКП „ИВАЊИЦА”, АПЕЛУЈЕ НА ГРАЂАНЕ ДА ИСКОРИСТЕ ОВУ АКЦИЈУ КАКО СЕ КАБАСТИ ОТПАД НЕ БИ НАГОМИЛАВАО НА ЈАВНИМ ПОВРШИНА И ДРУГИМ ДЕЛОВИМА ГРАДА.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КАО И ПРИЈАВЕ ВЕЗАНЕ ЗА АКЦИЈУ САКУПЉАЊА КАБАСТОГ ОТПАДА ГРАЂАНИ МОГУ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН: 065/92 73 100.