JKP Ivanjica kamion za skupljanje otpada

Оглас за посао – Комунални радник

ЈКП ,,Ивањица“  Вас овим путем обавештава да је расписан конкурс за пријем комуналних радника у стални радни однос.

Опис посла: сакупљање отпада, прање улица, чишћење канализације, чишћење улица и других јавних и зелених површина, уклањање снега и леда са улица и других јавних површина, сахрањивање умрлих и друго.

Месечна нето зарада са накнадом за исхрану у току рада и регресом за коришћење годишњег одмора износи минимално 45.500 динара.

Додатно се плаћа увећана зарада за рад на дан празника који је нерадан дан, рад ноћу, прековремени рад, минули рад за цео радни стаж, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада и друго.

Услови: не тражи се одређени степен и врста стручне спреме

Пријаве са контакт подацима доставити на адресу: ЈКП ,,Ивањица“, ул.Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, или путем е-маила: office@jkpivanjica.rs