Јавни оглас за надметање

Јавно комунално предузеће “Ивањица“ Ивањица објављује јавни позив за прикупљање писмених понуда ради отуђења половних моторних возила и половних контејнера. Рок за достављање понуда је 20.05.2021.године до 12 часова. Све остале информације можете добити путем телефона 032/5150-226 или прочитати на интернет страни комуналног предузећа.