ЈКП “Комунално“ позива грађане и правна лица

Лого теxт

ЈКП „Комунално“ Ивањица позива и упозорава грађане и правна лица који су прикључени на јавну водоводну мрежу, а да притом нису регистровани као корисници, да се у што краћем року, а најкасније до 31.08.2016.године, обрате правној служби комуналног предузећа, ради легализације прикључка. Од 01.09.2016.године биће спроведена опсежна акција провере неовлашћених прикључака. За све који у остављеном року не поступе сходно наводима у овом обавештењу, предузеће се одговарајуће мере у складу са законом укључујући и искључење објекта са јавног водовода.
За све додатне информације можете се обратити, од понедељка до петка у времену од 700 до 1500 часова, правној служби ЈКП „Комунално“ Ивањица на спрату управне зграде предузећа у улици Бошка Петровића.