Могући прекиди у водоснадбевању због квара на магистралном цевоводу

Пукла ЦевЗбог квара на маигстралном цевоводу доћиће до смањења притиска у појединим деловима града и могућег потпуног нестанка воде у вишим зонама града. Очекује се да ће отклањање квара бити до краја преподнева.