Обавештење за грађане о примарној селекцији отпада

ОБАВЕШТЕНјЕ

рециклаза_3_ит_уредјаја_1366035578

Обавештавамо Вас да сте обавезни, у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени гласник Републике Србије бр.36/2009) и Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010), да вршите одвајање сувог отпада (пластику, лименке, тетрапак, папир, картон, кесе, фолије, стару гардеробу, траке, обућу) у џакове које ћете добити од стране ЈКП “Комунално”.

Сакупљање сувог отпада почеће од суботе 16.05.2015 године у улицама Бошка Петровића, Милинка Кушића (од Глијечког потока до Јаворске), Миће Матовића, Његошева, Јаворска, Мајора Илића, Нушићева, део улице Цветка Зечевића до Жичаног моста.

Подела кеса вршиће се почев од 04.05.2015 године.

Разврстане отпатке на напред описан начин, обавезни сте да изнесете у термину до 08:30х сваке суботе, испред ваших стамбених објеката (поред канте за остали отпад), а картонску амбалажу распакујте и ставите поред џака, након чега ће отпад бити уклоњен од стране комуналне службе.

Комунално предузеће ће одвоз, на овај начин, вршити сваке суботе у предвиђеном термину.

Пре него што искористите све џакове јавите се у гаражу ЈКП-а или на број дежурне службе
064/8840444 ради договора о даљем преузимању џакова.

Молимо вас да испоштујете наведене обавезе одвајања отпада, да бисте избегли казнене одредбе прописане законом.