Обавештење за кориснике комуналних услуга

Лого 2 хеадер.фw

ЈКП „Комунално“ Ивањица позива и упозорава грађане и правна лица да без одлагања, измире своје доспеле обавезе према предузећу, за комуналне, погребне и услуге паркиралишта, на благајни или преко текућег рачуна предузећа чији је број назначен у рачунима и дневним паркинг картама. Предузеће је већ предузело мере ради принудне наплате потраживања. За сва дуговања већег износа биће омогућен репрограм дуга. Корисници који не измире своје обавезе биће искључени са јавног водовода, а наплата ће се спровести путем поступка извршења код јавних извршитеља, у ком случају ће износ дуга бити увећан за трошкове искључења, трошкове извршења и законску затезну камату.
За све додатне информације можете се обратити, свим радним данима у времену од 700 до 1500 часова, правној служби ЈКП „Комунално“ Ивањица на спрату управне зграде предузећа у улици Бошка Петровића.