Обавештење за правна лица о примарној селекцији отпада

Обавештавамо правна лица из Ивањице са седиштима у улицама Милинка Кушића од Глијечког потока до Јаворске (главна улица) и Венијамина Маринковића од Јаворске до раскрснице са Николићевом, да су дужни, сходно одредбама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (,,Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009) и Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010), да врше издвајање сувог отпада (пластична, лимена и стаклена (неломљена) амбалажа, фолије, кесе, траке) у џакове које су добили од ЈКП “Комунално“ .
Сакупљање сувог отпада почеће 04.05.2015. године.
Разврстане отпатке, на напред описан начин, дужни сте да изнесете испред Ваших пословних просторија (џакови да буду везани),изузев за картонску амбалажу коју сте дужни да посебно распакујете и ставите поред џака, у времену од 8,00 до 8,30 часова (никако пре или касније) након чега ће бити уклоњено од стране нашег предузећа.

Комунално предузеће ће одвоз, на овај начин остављених отпадака, вршити сваког јутра.

Пре него што искористите све џакове јавите се у гаражу ЈКП-а или на број дежурне службе 064/8840444 ради договора о даљем преузимању џакова.
За сва лица која не поступе у складу са датим упутством, прописана је новчана казна до 3.000.000,00 динара одредбама Закона о управљању отпада.

рециклаза_3_ит_уредјаја_1366035578