Обновљен Возни парк ЈКП “Комунално“

Возни парк ЈКП “Комунално“  купио је нови камион аутосмећару. За избор најповољније понуде, конкурсном документацијом наручиоца био је одређен критеријум најниже понуђене цене.
Цена аутосмећаре: 11.749.142,98 динара без пореза надодату вредност.Уговор о јавној набавци је додељен Групи понуђача чији је носилац привредно друштво ,,Wест труцк“ д.о.о. Земун, са седиштем у Замуну, Ауто пут Београд – Нови Сад бр.150Д,ПИБ 100575556, матични број 17328891. Уговорена цена износи 11.749.142,98 динара без пореза на додату вредност. Одлука о додели уговора је донета дана 14.10.2015.године.Уговор о јавној набавци је закључен дана 19.01.2016.године

У питању је специјално комунално возило за сакупљање, стискање и превоз комуналног отпада марке ,,Ивецо“, тип ,,Еуроцарго МЛ160Е25“, године производње 2016, снаге мотора 185 кW, радне запремине 6728 ццм, носивости 16 т, са надградњом – спремником запремине 12 м3, са монтираним механизмом за истресање тип ,,Н“ (за дизање и пражњење стандардних посуда за отпатке од 80 литара до 1.100 литара)


смецара 1смецара 2