Обустава саобраћаја на мосту преко реке Моравица ка насељу Црњево

Због извођења радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља од км 2+249,87до 2+756,92, биће потпуно обустављен саобраћај према улици Кирила Савића од раскрснице са улицом Венијамина Маринковића (преко црњевачког моста), и то дана 15. и 16.10.2016.године (субота и недеља) у времену од 800 часова у суботу до 2000 часова у недељу, уз могућност продужења потребе за обуставом саобраћаја и наредних дана у случају непредвиђених околности које се могу појавити због стања инсталација комуналне инфраструктуре.
Сва возила се преусмеравају на алтернативни правац – улицу Друге Пролетерске бригаде у Ивањици.

Лого теxт