Одређивање привременог паркиралишта за време Нушићијаде

О Д Л У К А
о утврђивању ценовника паркирања на привременом паркиралшту

Овом одлуком утврђује се цена паркирања моторних возила на привременом паркиралишту за путничке аутомобиле на Јелића пољу у Ивањици, на катастарској парцели 1757/2 КО Ивањица, за време одржавања фестивала ,,Нушићијада“ у трајању од 26.08.2016.године закључно са 28.08.2016.године.

 За приступ ради паркирања моторних возила на привременом паркиралишту из тачке И ове одлуке, на улазу у паркиралиште продаје се целодневна паркинг карта са важењем у календарском дану у којем је купљена, по цени од 250,00 динара.

Лого теxт