Позив за подношење понуда за набавку добара Алуминијум сулфата

спилл-цхемицал-фото

На основу чланова 39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара
Предмет јавне набавке је алуминијум сулфат.

Назив и ознака из општег речника набавке – Алуминијум сулфат – 24313123-9.

Позив за подносење понуда – алуминијум сулфат

Конкурсна документација – алуминијум сулфат

 Одлука о додели уговора – алуминијум сулфат

Обавештење о закљученом уговору – алуминијум сулфат