Позив за подношење понуде у поступку набавке јавних добара-горива

бензин_гориво

На основу чланова 55. и 57. Закона о јавним набавкама
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛНО“ ИВАНјИЦА
Улица Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица
јкпивањица.рс
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара
Предмет јавне набавке су добра – гориво за потребе возног парка наручиоца

Предмет јавне набавке су добра – гориво за потребе возног парка наручиоца

Опис предмета набавке: евро дизел, бензин евро премиуим БМБ 95 и течни нафти гас

Позив за подносење понуда – гориво

Конкурсна документација – гориво

Одлука о додели уговора – гориво

Обавештење о закљученом уговору – гориво