Прекиди у Водоснадбевању Нушићеве улице

Због кварова на мрежи корисници из улице Бранислава Нушића неће имати воде у временском периоду од 12:00х до 13:00х.