Санација клизишта на Мркочевцу

У току је санација клизишта на Мркочевцу, за које је Дирекција за изградњу расписала тендер на основу пројекта, али због ситуације на терену ангажовано је ЈКП “Комунално“ како би изместили водоводну цев Ф400 магистралног цевовода ван те локације како би се клизиште санирало. Окончање посла измештања цеви се очекује за 10 дана.20160707_120941
20160707_121047 20160707_121107