Слање рачуна поштом за грађане од 05-10тог у месецу

Лого-фулл

Корисници комуналних услуга добијаће рачуне за воду и комуналије од 05-10 у месецу. Слање рачуна вршиће Пошта Србије. У прилогу је дат рачун са објашњењем детаља.

Уколико корисник не добије или изгуби рачун, исти ће моћи да добије у дирекцији комуналног предузећа сваког радног дана.

д:винфо15маинтмп-9В0ФWW7В___РАЦИВ.ФРX