Замена дотрајалих контејнера у граду

У току је замена дотрајалих контејнера новим у ужем делу града. ЈКП“ Комунално“ је у овом тренутку набавило 10 нових контејнера који су распоређени по граду. У плану је замена и набавка  још контејнера који ће заменити старе и дотрајале контејнере у нашем граду.

имг_20161018_162258 имг_20161018_162058 имг_20161018_162115 имг_20161018_162254