АКЦИЈА БЕСПЛАТНОГ САКУПЉАЊА КАБАСТОГ ОТПАДА

ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ,


ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ АКЦИЈА БЕСПЛАТНОГ САКУПЛјАНјА КАБАСТОГ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТАВА БИТИ ОРГАНИЗОВАНА ДАНА 26.04.2023 ГОДИНЕ.

САКУПЛјАНјЕ КАБАСТОГ ОТПАДА ЈКП „ИВАНјИЦА“, ВРШИЋЕ У ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ ОД 10:00-14:00 ЧАСОВА, НАКОН ПРЕТХОДНО ДОГОВОРЕНОГ ТЕРМИНА СА ПРЕДУЗЕЋЕМ.
У ТОМ ПЕРИОДУ ГРАЂАНИ НЕПОТРЕБНЕ КАБАСТЕ СТВАРИ МОГУ ДА ОСТАВЕ ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА ИЛИ ИСПРЕД СВОЈИХ ДВОРИШТА, ОДАКЛЕ ЋЕ ИХ ЕКИПЕ ЈКП „ИВАНјИЦА“ УКЛОНИТИ.

ТАКОЂЕ, ГРАЂАНИ КОЈИ ИМАЈУ МОГУЋНОСТ СОПСТВЕНОГ ПРЕВОЗА, КАБАСТИ ОТПАД МОГУ ДОТЕРАТИ У КРУГ ГАРАЖЕ ЈКП „ИВАНјИЦА“, КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА УЛАЗУ У ГРАД, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 07:00-14:00 ЧАСОВА.

КАБАСТИ ОТПАД ЈЕ САВ ОТПАД КОЈИ ЈЕ ЗАБРАНјЕНО БАЦАТИ У КОНТЕЈНЕР ИЛИ ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА, А ПОД ТИМ СЕ ПОДРАЗУМЕВА СТАРИ НАМЕШТАЈ, СТАРИ УРЕЂАЈИ, СТАРА
СТОЛАРИЈА, ТЕПИСИ…
ПОДСЕЋАМО ГРАЂАНЕ ДА ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД ПОПУТ ШУТА НЕ СПАДА У КАБАСТИ ОТПАД.

ЈКП „ИВАНјИЦА”, АПЕЛУЈЕ НА ГРАЂАНЕ ДА ИСКОРИСТЕ ОВУ АКЦИЈУ КАКО СЕ КАБАСТИ ОТПАД НЕ БИ НАГОМИЛАВАО НА ЈАВНИМ ПОВРШИНА И ДРУГИМ ДЕЛОВИМА ГРАДА.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА АКЦИЈУ САКУПЛјАНјА КАБАСТОГ ОТПАДА ГРАЂАНИ МОГУ
ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН: 032/662 549 ИЛИ 065/92 73 100.