О Б А В Е Ш Т Е Нј Е

У складу са одлуком Владе Републике Србије, у току ванредног стања проглашеног на територији Републике Србије, до другачије одлуке надлежних органа, у ЈКП ,,Ивањица'' обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта. Сва питања, приговори, рекламације, захтеви, молбе и слично, могу се поднети писаним путем преко поште или путем електронске поште на е-маил: jakopko@mts.rs. Захтеви који подразумевају хитно реаговање и захтеви за давање сервисних информација могу се упућивати путем дежурног телефона: 065/8840-444.

ЈКП ,,ИВАНјИЦА“